UPRAVLJANJE TURISTIČKIM ATRAKCIJAMA CG


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ1x1
16B+1P
ĐURĐICA PEROVIĆ2x1
16B+1P