Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Imenuje, opiše i obrazloži pojmove iz informatike i računarstva; - Razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; - Primijeni programe za obradu teksta (Word), tabelarne proračune (Excel) i prezentacije (Power Point) za obradu podataka; - Manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; - Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ

Završni ispit - drugi rok

Termin popravnog zavrsnog ispita

Termin roka septembar 2

Prvi ispitni rok - septembar 2023

Termin popravnog zavrsnog ispita

Termin završnog ispita

Materijal iz Excel-a sa predavanja.

Priprema Excel