Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.01.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin zavrsnog ispita

11.01.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati kolokvijuma

18.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin konsultacija

18.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin kolokvijuma

30.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin konsultacija

07.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Priprema za kolokvijum

07.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati roka avgust 2018

13.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati nakon popravnih rokova

05.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin popravnih kolokvijuma

18.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati popravnih kolokvijuma

18.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin popravnih kolokvijuma

16.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

28.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma

25.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati kolokvijuma

27.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Termin kolokvijuma i raspored grupa

15.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO

Rezultati roka avgust-septembar 2017

15.09.2017