Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost razumijevanja pojmova i radnih aktivnosti vezano za sektor ljudskih resursa, sektor ishrane i pića, službu prodaje i marketinga, službu zaštite gosti i objekata, i tehničku službu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske knjige/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI POLAGANJA ISPITA