Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Napiše CV i konkuriše za posao u hotelu ili restoranu 2. Bez pripreme odgovori na pitanja poslodavca o radnom iskustvu u hotelu ili restoranu 3. Napiše ponudu za organizovanje svadbene proslave u hotelu 4. Organizuje svadbenu proslavu u skladu sa željama klijenata u pogledu kreiranja jelovnika, pozivanja fotografa i rezervisanja soba 5. Objasni klijentima ili partnerima uslove vezane za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu 6. Potraži i prenese turistima informacije o obaveznom ili dopunskom osiguranju ili taksama 7. Informiše goste o dokumentima potrebnim za dobijanje vize 8. Popuni poslovna dokumenta 9. Identifikuje prevoznike, prevozna sredstva i prenese informacije o maršrutama i redu vožnje 10. Informiše goste o mogućnostima učenja jezika i školama jezika u gradu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA