Julija Nenezić-Kiršova


Julija Nenezić-Kiršova
Šifra: 191177
Prezime i ime: Julija Nenezić-Kiršova
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1RUSKI JEZIK 12 x 11 x 10 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK 22 x 11 x 10 x 0
FTHTURIZAMOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3RUSKI JEZIK 32 x 11 x 10 x 0
FTHTURIZAMOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4RUSKI JEZIK 42 x 11 x 10 x 0
FTHTURIZAMOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije