BIOTEHNOLOGIJA I PRIRODNI POTENCIJALI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Biotehnologija i prirodni potencijali očekuje se da student: Pravilno tumači osnovne pojmove životne sredine i biotehnologije. Analizira pozitivne i negativne uticaje eksploatacije prirodnih resursa u turističkoj destinaciji. Upotrebljava teorijska znanja kao osnovu za razvoj turizma. Povezuje važnost značaja očuvanja prirodnih resursa u Crnoj Gori kao bitnog elementa kvaliteta života unutar turističke destinacije. Procjenjuje doprinos turizma očuvanju životne sredine. Kombinjuje interdisciplinarost u poznavanju značaja GMO i hrane kao rezultata biotehnoloških dostignuća. Primijenjuje stečena znanja u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam . Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ