PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Objasniti ulogu animacije u turizmu 2) Prepozna ciljne grupe među gostima (turistima) za programe animacije 3) Primijeni odgovarajući način komuniciranja u sprovođenju animaciskog programa 4) Prepozna ekonomsku važnost turističke animacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ