Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju tehničko tehnološkim principima gastronomije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
3S+1P

Predlog ocjena nakon prvog septembarskog ispitnog roka

Predlog konačnih ocjena

Termin predavanja/vježbi

Termin predavanja/konsultacija

Termin predavanja/vježbi

Termin predavanja/vježbi