PRINCIPI PRAVILNE ISHRANE U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student posle položenog ispita Principi pravilne ishrane u turizmu: Pravilno tumačiti i interpretirati Cindi program i piramidu pravilne ishrane. Analizirati različite ponude hrane po nutritivnoj vrednosti. Na osnovu teorijskog znanja praktično primjenjuje pojedine standarde u hotelijerstvu. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
7S
1x1
7S

Predlog konačnih ocjena

Termin redovnog završnog ispita

Termin predavanja/vježbi

Termin predavanja/vježbi

Predlog završnih ocjena

Termin popravnog završnog ispita