EKOLOŠKI STANDARDI U HOTELIJERSTVU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student posle položenog ispita Ekološki standardi u hotelijerstvu: Pravilno tumačiti i interpretirati osnovne pojmove ugostiteljstva, kvaliteta i standarda. Analizirati različite standarde koji postoje u ugostiteljstvu. Na osnovu teorijskog znanja praktično primjenjuje pojedine standarde u hotelijerstvu. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
3S+1P

Rezultati redovnog završnog ispita

Termini održavanja redovnog i popravnog završnog ispita

Termin predavanja/vježbi

Termin predavanja/vježbi

Prijedlog ocjena /završni ispit

Zoom nastava