Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja pojmova vezanih za menadžment specijalizovanih hotela; upravljanja zdravstvenim hotelima; upravljanja eko-hotelima; upravljanja poslovnim hotelima; upravljanja sportskim hotelima; upravljanja heritidž hotelima; upravljanja religijskim hotelima; i upravljanja kazino hotelima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
6B+1P

E-index ocjene

E-index

RASPORED KOLOKVIJUMA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Odlaganje ispita za 01.02.2022.