Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   07.02.2023
  E-index ocjene
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   22.12.2022
  E-index
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   10.10.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   02.02.2022
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   24.01.2022
  Odlaganje ispita za 01.02.2022.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   05.10.2021
  TERMINI KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNIH ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   04.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO-Menadžment specijalizovanih hotela -   31.07.2021
  POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić