Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TEODORA STANKOVIĆ2x1
6B+1P
SANJA PEKOVIĆ3x1
6B+1P