ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
49B+25P