Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   12.10.2021
  Termi vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   05.10.2021
  TERMINI KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNIH ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   04.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.09.2021
  REZULTATI APSOLVENTSKOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   25.09.2021
  Apsolventski rok - 28 septembar / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.09.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-popravni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   07.09.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-redovni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   31.07.2021
  POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   01.03.2021
  MARTOVSKI ISPITNI ROK / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.01.2021
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   26.01.2021
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   23.01.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   20.01.2021
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.12.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.12.2020
  REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.12.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   15.12.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   14.12.2020
  UPUTSTVO ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA I ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   08.12.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   25.11.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   20.11.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   16.11.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   09.11.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.11.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   26.10.2020
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   16.10.2020
  PRELAZAK NA NOVU MOODLE PLATFORMU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   14.10.2020
  Vježbe iz Održivog razvoja turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   13.10.2020
  Vježbe iz Održivog razvoja turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   05.10.2020
  Vježbe iz Održivog razvoja turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  TERMINI KONSULTACIJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  TERMINI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   23.09.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   04.02.2020
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.01.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   25.12.2019
  REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   28.11.2019
  Termin održavanja vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   12.11.2019
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.10.2019
  RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA