TURIZAM I KULTURNI RESURSI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x1
40B+8S
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
40B+8S