TRENDOVI U ISHRANI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
6B+10P
VESNA VUJAČIĆ3x1
6B+10P