TURISTIČKO VOĐENJE I ANIMACIJA U TURIZMU*


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1) Objasni ulogu animacije u turizmu, 2) Prepozna ciljne grupe među gostima (turistima) za programe animacije, 3) Primjeni odgovarajući način komuniciranja u sporovđenju animaciong programa, 4) Prepozna ekonomsku važnost turističke animacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC2x1
5B+6P
SANJA PEKOVIĆ3x1
5B+6P