TURISTIČKE REGIJE


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ3x1
50B+7P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
50B+7P