UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VLAHOVIĆ1x2
61B+22S+45P
ĐURĐICA PEROVIĆ2x1
61B+22S+45P

Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - popravni kolokvijum

Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - kolokvijum

Obavjestenje - popravni kolokvijum

Obavjestenje - termin kolokvijuma

Termin vježbi

Upravljanje ljudskim resursima - rezultati septembarskog roka (redovni)