UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ1x1
83B+25S+21P
DRAGANA LABOVIĆ VUKIĆ2x1
63B+25S+21P