Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   20.05.2024
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - popravni kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   22.04.2024
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   23.05.2023
  Obavjestenje - popravni kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   03.05.2023
  Obavjestenje - termin kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   27.03.2023
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   14.09.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - rezultati septembarskog roka (redovni)
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   04.07.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita iz Upravljanja ljudskim resursima
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   09.06.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - rezultati završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   25.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - rezultati popravnog kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   24.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje i vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   11.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   11.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima -popravni kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   08.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   04.05.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   28.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   27.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   17.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   17.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   13.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   10.04.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   07.04.2022
  Nova objava - 07.04.2022 07:44
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   31.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   30.03.2022
  Odlaganje predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   27.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   23.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   22.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   16.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   14.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   09.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   08.03.2022
  Upravljanje ljudskim resursima - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   06.03.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   28.02.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   24.02.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   23.02.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu - predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   21.02.2022
  Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   15.09.2021
  Nova objava - 15.09.2021 11:16
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   24.05.2021
  Nova objava - 24.05.2021 20:46
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   10.05.2021
  Nova objava - 10.05.2021 20:56
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   07.05.2021
  Nova objava - 07.05.2021 08:02
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   04.05.2021
  Nova objava - 04.05.2021 21:19
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   26.04.2021
  Nova objava - 26.04.2021 09:55
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   19.04.2021
  Nova objava - 19.04.2021 21:53
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   13.04.2021
  Nova objava - 13.04.2021 06:59
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   05.04.2021
  Nova objava - 05.04.2021 19:12
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   01.04.2021
  Nova objava - 01.04.2021 13:50
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   22.03.2021
  Nova objava - 22.03.2021
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   15.03.2021
  Nova objava - 15.03.2021 18:47
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   08.03.2021
  Nova objava - 08.03.2021 16:06
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   01.03.2021
  Nova objava - 01.03.2021, III nedjelja predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU -   22.02.2021
  Predavanja

1 | 2