UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BIGOVIĆ2x1
94B+16S+48P
1x1
94B+16S+48P

Nova objava - 15.09.2021 11:16

Nova objava - 24.05.2021 20:46

Nova objava - 10.05.2021 20:56

Nova objava - 07.05.2021 08:02

Nova objava - 04.05.2021 21:19

Nova objava - 26.04.2021 09:55