POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
62B+37P
VESNA VUJAČIĆ3x1
62B+37P