Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
31B+12P
VESNA VUJAČIĆ3x1
31B+12P