TURISTIČKA GEOGRAFIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije prostorne odnose turističkih kretanja; Definiše pojam, predmet proučavanja i zadatke i metode turističke geografije; Razumije povezanost turističke geografijesa drugim disciplinama; Analzira prirodne potencijale crnogorskog turizma; Razumije specifičnosti razvoja turizma u nacionalnim parkovima; Razumije vrijednost antropogenog nasljeđa u turizmu; Poznaje turističku tipologiju; Analizira različite vidove turizma, uopšte i u Crnoj Gori; Razumije turističku regionalizaciju /regije, subregije, zone/; Poznaje turističke regije Crne Gore.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x3
177B+47S+14P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x2
177B+47S+14P