Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše i razumije turizam kao prostorni, sociološki ekonomski fenomen; Analizira i pojašnjava faktore turizma /tražnje, ponude, komunikativne, receptivne, posredničke/; Razumije kategorizaciju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori; Razumije specifičnosti turističkog tržišta; Analizira elastičnost turističke tražnje i neelastičnost ponude; Razumije pozitivne i negativne efekte turizma; Obrazlaže ekonomske i neekonomske funkcije turizma; Definiše kapacitet nosivosti; Razumije održivi turizam i upravljanje turističkim resursima; Razumije osnove marketinga u turizmu; Definiše turističku politiku; Analizira odnos globalizacije i turizma; Poznaje vrste istraživanja u turizmu i načine statističkog praćenja turističkog prometa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VLAHOVIĆ2x2
146B+72P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x2
146B+72P

Nova objava - 26.12.2022 23:03

Nova objava - 18.12.2022 01:19

Osnovi turizma - popravni kolokvijum

Osnovi turizma - kolokvijum

Predavanja

Termin vježbi