Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni turizam kao društveni fenomen i njegovu ulogu u društvu, prepozna turističke potrebe kako društvene tako i lične, objasni turizam kao oblik slobode pojedinca, prepozna subjekte turizma i njihovu ulogu u turizmu, objasni važnost planiranja u turizmu i njegove osnovne ciljeve, prepozna društveno negativne pojave u turizmu, objasni neophodnost razvijanja ekološke svijesti za turizam.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ2x1
1S

Termin ispita

Termin ispita u septembarskom roku

Termini ispita u septembarskom roku

Rezultati drugog termina januarskog ispitnog roka

Rezultati prvog termina januarskog ispitnog roka

Rezultati drugog termina septembarskog ispitnog roka