Nataša Krivokapić


Nataša Krivokapić
Šifra: 191135
Prezime i ime: Nataša Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA TURIZMA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster2SOCIOLOGIAJ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA3 x 13 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćeranić Goran, Krivokapić Nataša, Živković PredragКачества предпринимателей в ЧерногорииSotsiologicheskie issledovaniya
Opširnije