Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni turizam kao društveni fenomen i njegovu ulogu u društvu, prepozna turističke potrebe kako društvene tako i lične, objasni turizam kao oblik slobode pojedinca, prepozna subjekte turizma i njihovu ulogu u turizmu, objasni važnost planiranja u turizmu i njegove osnovne ciljeve, prepozna društveno negativne pojave u turizmu, objasni neophodnost razvijanja ekološke svijesti za turizam.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ2x1
30P
1x1
30P

Rezultati drugog termina januarskog ispitnog roka

Rezultati prvog termina januarskog ispitnog roka

Rezultati drugog termina septembarskog ispitnog roka

Rezultati prvog termina septembarskog roka

Rezultati popravnog ispita

Rezultat prvog termina junsko-julskog ispitnog roka