Kataliza


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -opiše osnovne mehanizme katalitičkih procesa -primijeni osnovne zakonitosti ubrzavanja hemijskih reakcija na konkretan katalitički sistem - protumači primjenu različitih tipova katalizatora u tehnologiji i zaštiti životne sredine -razlikuje parametre koji karakterišu katalizatore kao što su: aktivnost, selektivnost, stabilnost, regenerabilnost itd. - navede savremene trendove u istraživanju i proizvodnji novih katalizatora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bošković Ivana2x1
2B


Milić Čedomir

2x1
2B
Mišurović Jana

2x1
2B