SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavatost sa teorijskim perspektivama savremenih međunarodnih odnosa, sa magistralnim radovima savremene naučne misli iz oblasti međunarodnih odnosa i primjena teorijskih postulata na konkretna pitanja iz svjetske politike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
39B
TODOR LAKIĆ2x1
39B