Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   12.03.2021
  Prezentacija sa predavanja
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   26.02.2021
  Prezentacija sa predavanja, 26. II
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.02.2021
  Katalog i termini provjera znanja