Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   04.05.2021
  Popravni kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   26.04.2021
  Polaganje popravnih kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   23.04.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   21.04.2021
  Link za drugi kolokvijum 23.04. u 13h
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.04.2021
  Link za vježbe 15.04.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.04.2021
  Predavanje onlajn, 16. IV
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   08.04.2021
  LINK ZA VJEŽBE 08.04.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   08.04.2021
  Predavanje onlajn, 9. april
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   01.04.2021
  Vježbe 01.04.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   01.04.2021
  Link za predavanje onlajn, 2. IV
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   29.03.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   24.03.2021
  Prvi kolokvijum 26.03. u 13h
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   24.03.2021
  Link za vježbe 25.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   18.03.2021
  Link za vježbe 18.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   18.03.2021
  Naredno predavanje
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   11.03.2021
  Link za vježbe 11.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   11.03.2021
  Link za naredno predavanje, 12. III
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   05.03.2021
  Knjige za kolokvijum i ispit
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   03.03.2021
  Link za vježbe 04.03.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   26.02.2021
  Podjela gradiva za kolokvijume
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   25.02.2021
  ECTS katalog
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.02.2021
  Predavanja iz STMO
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA -   14.02.2021
  Prve vježbe