EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV2x1
41B+18S+7P
OLIVERA KOMAR2x1
41B+18S+7P

Pripremni čas

Prvi rok

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.12.2020. dodatni čas

Promjena termina dodatnog časa

Linkovi za cas, 29. 12. 2020.

Materijal sa posljednjeg predavanja

Vježbe - materijali

Prezentacija sa osmog predavanja

Prezentacija sa predavanja

Zadaci

Prezentacija sa šestog predavanja