GLOBALIZACIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
22B+8S+3P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
22B+8S+3P