Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   07.02.2021
  Satnica popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   18.01.2021
  Satnica ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   08.01.2021
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   27.12.2020
  Rezultati popravnih testova; Tabela sa predispitnim bodovima
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   20.12.2020
  Posljednji čas vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   17.12.2020
  Raspored polaganja popravnih testova iz Globalizacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   14.12.2020
  Rezultati redovnog II kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   13.12.2020
  Termin i raspored polaganja II redovnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   08.12.2020
  Literatura za II test; Obavještenje o vježbama 9. XII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   01.12.2020
  Vježbe 02. XII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   26.11.2020
  Termin popravnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   24.11.2020
  Vježbe 25. XI
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   10.11.2020
  Rezultati I testa; Obavještenje o vježbama 18. XI
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   03.11.2020
  Raspored polaganja I kolokvijuma; Literatura za test - ažurirano
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   21.10.2020
  Termin preostalih predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   09.10.2020
  Termin predavanja 12. X
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   01.10.2020
  Predavanje 05. X
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   28.09.2020
  ECTS katalog sa ishodima učenja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   22.09.2020
  Konačni rezultati
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   18.09.2020
  Rezultati testova u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   11.09.2020
  Popravni ispit - nova satnica
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   09.09.2020
  Rezultati ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   07.09.2020
  Rezultati testova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   20.07.2020
  Termin ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   27.01.2020
  Termin popravnog ispita - važno obavještenje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   07.01.2020
  Termin redovnog roka završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   25.12.2019
  Rezultati popravnog II testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   20.12.2019
  Termini i rasporedi završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   20.12.2019
  Termin popravnog II kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   19.12.2019
  Rezultati II testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   17.12.2019
  Promjena saznice II testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   26.11.2019
  Termin i raspored polaganja II kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   14.11.2019
  Rezultati popravnog I kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   07.11.2019
  Rezultati I kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   06.11.2019
  Termin i raspored polaganja porpavnog I kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   29.10.2019
  Termin i raspored polaganja I kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   30.09.2019
  Plan rada na vježbama