Dokumenti - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   07.10.2020
  Plan rada na vježbama; Dodatni tekstovi za diskusiju
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   05.02.2020
  Rezultati popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-GLOBALIZACIJA -   23.01.2020
  Rezultati redovnog ispita