JAVNA DIPLOMATIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
13B+5S+1P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
13B+5S+1P