Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   07.08.2023
  Termin polaganja testova u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   27.06.2022
  Termin popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   18.05.2022
  Rezultati popravnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   17.05.2022
  Termin popravnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   21.04.2022
  Rezultati redovnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   30.03.2022
  Termin i gradivo testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   23.02.2022
  Teme za seminarski rad; ECTS
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   29.05.2021
  Tabela sa predispitnim bodovima
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   19.05.2021
  Rezultati popravnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   17.05.2021
  Obavještenje o popravnom kolokvijumu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   12.05.2021
  Pozivni link za vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   04.05.2021
  Pozivni link za vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   01.05.2021
  Novi termin popravnog testa i obavještenje o nastavi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   26.04.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   23.04.2021
  Rezultati redovnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   19.04.2021
  Obavještenje o kolokvijumu - ažurirano
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   18.04.2021
  Obavještenje o kolokvijumu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   12.04.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   06.04.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   30.03.2021
  Literatura za kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   29.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   22.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   15.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   23.02.2021
  Drugi čas vježbi - link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   16.02.2021
  Prvi čas vježbi - link za online čas
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   22.07.2020
  Termin ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   03.06.2020
  Predispitni bodovi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   20.05.2020
  Termin ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   14.04.2020
  Materijali za nastavu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   09.04.2020
  Materijal za predmet
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   31.03.2020
  Materijali za VIII i IX sedmicu; Obavještenje o vježbama
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   21.03.2020
  Online sadržaji za VI i VIII sedmicu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   04.03.2020
  Termin testova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA -   20.02.2020
  Spisak tema za seminarske radove i datumi odbrane; Uput za literaturu