Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Predavanje - pozivni link

06.04.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Literatura za kolokvijum

30.03.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Predavanje - pozivni link

29.03.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Predavanje - pozivni link

22.03.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Predavanje - pozivni link

15.03.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Drugi čas vježbi - link

23.02.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Prvi čas vježbi - link za online čas

16.02.2021


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Termin ispita u septembarskom roku

22.07.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Predispitni bodovi

03.06.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Termin ispita

20.05.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Materijali za nastavu

14.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Materijal za predmet

09.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Materijali za VIII i IX sedmicu; Obavještenje o vježbama

31.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Online sadržaji za VI i VIII sedmicu

21.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Termin testova

04.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-JAVNA DIPLOMATIJA

Spisak tema za seminarske radove i datumi odbrane; Uput za literaturu

20.02.2020