Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
20B+7S+11P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
20B+7S+11P