Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAKSIM JANIČIĆ2x1
39B+6S+49P
NEBOJŠA VUČINIĆ2x1
39B+6S+49P

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati kolokvijuma

Međunarodno javno pravo - termini