Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ2x1
15B+4S+14P
2x1
15B+4S+14P

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati kolokvijuma

Međunarodno javno pravo - termini