Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO -   27.12.2019
  MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO -   14.01.2019
  Međunarodno javno pravo - termini