Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješnog pohađanja predmeta, student će biti u prilici da: • Razlikuje fundamentalna teorijska objašnjenja uloge države u ekonomiji; • Analizira faktore i kriterijume uspješnosti ekonomskih sistema; • Razumije proces transformacije privrede iz jednog sistema u drugi, tj. političku ekonomiju tranzicije; • Jasno pravi razliku između savremenih modela privređivanja; • Razumije fundamentalne zakone ekonomije; • Identifikuje uzroke tržišnih neuspjeha i odredi instrumente državne intervencije u cilju povećanja ekonomskog blagostanja; • Razumije i analizira komponente bruto domaćeg prizovoda i faktore privrednog rasta; • Prepoznaje mogućnosti i ograničenja ekonomske politike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV2x1
60B+22P
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x1
60B+22P

Novi termin popravnog ispita - 05.07. u 11h

SPISAK BODOVA ZA ZAVRŠNI ISPIT

Online predavanje - 26. 05. u 8.15h

Rezultati popravnog kolokvijuma

Bodovi vježbe

Vježbe

Materijali - vježbe

Vježbe - materijali 20/21

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe

Nova objava - 28.02.2019 15:00

Politička ekonomija - vježbe 2019