POLITIČKO KOMUNICIRANJE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
20B+6S+10P
OLIVERA KOMAR2x1
20B+6S+10P