Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   28.04.2021
  Deseto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   21.04.2021
  Deveto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   12.04.2021
  Osmo predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   07.04.2021
  Sedmo predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   29.03.2021
  Peto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   29.03.2021
  Šesto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   24.03.2021
  Vježbe: Prezentacije I - IV
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   17.03.2021
  Četvrto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   10.03.2021
  Druga prezentacija
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   24.02.2021
  Uvodna prezentacija sa osnovnim informacijama o predmetu
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   24.02.2021
  Prva prezentacija
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   31.05.2020
  Treća prezentacija - Uputstvo
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   11.05.2020
  Prezentacije za XII predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   03.05.2020
  Prezentacija za XI predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   29.04.2020
  Druga prezentacija - uputstvo
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   26.04.2020
  Prezentacije za X nedelju
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   15.04.2020
  Prezentacija za IX nedelju
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   07.04.2020
  Prezentacija za VIII nedelju
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   02.04.2020
  Prva prezentacija - dodatni materijali
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   22.03.2020
  Prezentacije za VI i VII nedelju
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   11.03.2020
  Materijali sa vježbi - prva 3 časa
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   04.03.2020
  Prezentacije sa dosadašnjih predavanja
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   26.02.2020
  Uvod u politicku komunikaciju
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   12.02.2020
  Uvodno predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   20.05.2019
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   08.05.2019
  Deveto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   17.04.2019
  Sedmo i osmo predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   07.04.2019
  Šesto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   20.03.2019
  Peto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   13.03.2019
  Cetvrto predavanje
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   06.03.2019
  Materijali sa trećeg predavanja
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKO KOMUNICIRANJE -   27.02.2019
  Materijali sa prva dva predavanja