PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
39B+14P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
39B+14P