Bojan Minić


Bojan Minić
Šifra: 900628
Prezime i ime: Bojan Minić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1SAVREMENI CRNORORSK JEZIK1-STANDARDIZAC.I PRAVOPIS0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1STAROSLOVENSKI JEZIK 1-PRAVOPIS I FONETIKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2SAVREMENI CRNOGORSKI JEZIK2-FONETIKA I FONOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2UPOREDNO PROUČAVANJE SLOVENSKIH JEZIKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2STAROSLOVENSKI JEZIK 2-MORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3SAVREMENI CRNOGORSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3ISTORIJA CRNOGORSKOG JEZIKA 1-FONETIKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4SAVREMENI CRNOGORSKI JEZIK 4-TVORBA RIJEČI0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4ISTORIJA CRNOGORSKOG JEZIKA2-MORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije