Miloš Krivokapić

dr Miloš Krivokapić

redovni profesor | Filološki fakultet

  Diplomirao je 1993. i magistrirao 2003. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a doktorirao 2010. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje docenta je izabran 2011. godine, u vanrednog profesora 2016. a u redovnog profesora 2021. Radio je kao novinar u „Prosvjetnom radu“, urednik u dnevnom listu „Pobjeda“, lektor, redaktor i urednik u dnevnom listu „Republika“, glavni urednik časopisa Centra za iseljenike Crne Gore "Dijaspora Crne Gore". Predaje Akcentologiju i uvod u...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš Krivokapić Film i filmska djelatnost u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1945–1951)Hrvatski Filmski Ljetopis
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić(Un)Reduced Infinitive and Romance Constructions with činiti ‘make’ and za ‘for’ + Infinitive in the Montenegrin Written Language (1714–1828) REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2020SCOPUS
Miloš KrivokapićDiplomatički sklop i grafija prepiske crnogorskih serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)Folia linguistica et litteraria
2017SCOPUS
Krivokapić Miloš, Knežević SašaPrilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska)Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
2016SCOPUS
Miloš KrivokapićKongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828)Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae

Obavjestenja iz nastave

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Nova objava - 15.05.2024 16:36

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis / prezentacije

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje drugi čas

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - prezentacije

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - prezentacija drugi čas

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - prezentacija prvi čas