Miloš Krivokapić


Miloš Krivokapić
Šifra: 191597
Prezime i ime: Miloš Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske1METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA SIP5 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SRPSKI JEZIK (PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske3ISTRAŽIVAČKI RAD U FUNKCIJI IZRADE DISERTACIJE0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4DIJALEKTOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić(Un)Reduced Infinitive and Romance Constructions with činiti ‘make’ and za ‘for’ + Infinitive in the Montenegrin Written Language (1714–1828) REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2020SCOPUS
Miloš KrivokapićDiplomatički sklop i grafija prepiske crnogorskih serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)Folia linguistica et litteraria
2017SCOPUS
Krivokapić Miloš, Knežević SašaPrilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska)Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCOPUS
Miloš KrivokapićKongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828)Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae

09.12.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 09.12.2020 15:49


02.12.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 02.12.2020 20:12


25.11.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 25.11.2020 19:33


16.11.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Kolokvijum iz Akcentologije i uvoda u dijalektologiju


09.11.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 09.11.2020 17:15


13.10.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 13.10.2020 18:11


12.10.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 12.10.2020 15:49


06.10.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 06.10.2020 16:33


06.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 1

Nova objava - 06.10.2020 16:28


05.10.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Nova objava - 05.10.2020 19:40


28.09.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Poziv


03.09.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju

Obavještenje


Opširnije