Miloš Krivokapić


Miloš Krivokapić
Šifra: 191597
Prezime i ime: Miloš Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske1METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA SIP2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4DIJALEKTOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Krivokapić Miloš, Knežević SašaPrilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska)Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
2016SCOPUS
Miloš KrivokapićKongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828)Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš KrivokapićNenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš KrivokapićNenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad PeroševićMiloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad PeroševićMiloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.
Opširnije