IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Ocijeni mjesto, ulogu i značaj izbora i partija-stranaka i kandidata u sistemima predstavničke vlasti; - Prepozna polaznu osnovu u naznačenom diskursu i kriterijume moderne demokratije, postojanje izabranih nosilaca političkih funkcija; - Procjenjuje ulogu i organizaciju slobodnih i poštenih izbori; - Analizira značaj sveobuhvatnog prava glasa, prava građana da budu birani, slobode izražavanja, dostupnosti alternativnih informacija, prava na političko udruživanje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ
MARKO SAVIĆ

Rezultati pisanog dijela ispita sa predlogom ocjena

Završni ispit - pisani ispit

Završni ispit 2021.

Novi termin završnog ispita

Ispitna pitanja